המערכת אוספת את הנתונים...
בעוד מספר שניות תקבל את הפרטים גם למייל שלך.

מחשבון תשואה

האם מנהל ההשקעות שלך עושה את העבודה ומרוויח לך את המקסימום?

הכנס פרטים כדי לחשב בחינם את התשואה שלך ביחס לתשואת השוק!

הוראות שימוש למחשבון:
1. הקלד את אחוז המניות בתיק הנוכחי ואת התקופה המבוקשת
2. בדוק את התשואה של התיק שלך בבנק\אצל מנהל התיקים שלך -והקלד אותו במחשבון
3. לחץ על 'חשב'
הבהרה:
טאלנט בית השקעות בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברת ניהול תיקים העוסקת בניהול תיקי השקעות וייעוץ השקעות ואינה עוסקת בשיווק השקעות. המידע המפורסם באתר החברה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות פרטני המתחשב בצרכיו של הלקוח. שימוש ב"מחשבון חישוב תשואה" – השימוש במחשבון מהווה כלי עזר אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו משום מתן ייעוץ כלשהו ללקוח להשקיע בנכסים פיננסיים כלשהם. חישוב "תשואת השוק": מניות: מדד ת"א 125 (50%), מדד (25%) 500 S&P, מדד (25%) MSCI ALL COUNTRIES; אג"ח: מדד אג"ח כללי (100%). יובהר, כי נתוני התשואות המוצגים במחשבון אינם נתוני התשואות שהושגו בתיקים המנוהלים על ידי החברה. כן יובהר, כי אין לראות בתשואות אלה משום הבטחה של החברה לתשואה כלשהי בעתיד. החברה פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המופיע באתר ובמחשבון, אך מכיוון שהתכנים, ההצעות והמידע המוצגים באתר נאספים ממקורות מידע רבים ומגוונים, לחברה אין שליטה על מקורות המידע ולפיכך החברה איננה נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, מהימנותו ו/או לנכונותו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך לחברה כדי שתוכל לתקנו. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, ייחשב החומר בפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב כנכון. החברה מדגישה בזאת כי פעילות בנכסים פיננסיים, שוק ההון וכל מידע אחר המופיע באתר דורשת מומחיות מקצועית מיוחדת והיא נעשית על דעת ובאחריות המשתמש בלבד. המידע והשירות באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בתחומים הנ"ל.
1

אנו מתחייבים לשמור על 100% פרטיות, ולא לשתף את פרטיך עם גורמים נוספים